Month:

April 2018

Semuanya tercatit satu persatu

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata. Surah Yasin : Ayat 12 Penjelasan : Ayat ini menjelaskan bahawa setelah seseorang meninggal dunia, bukan hanya …
Read more