Hadis tentang menuntut ilmu

“Selamat datang wahai orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya para penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang saling bertindihan satu sama lainnya sampailah ke langit dunia, ini kerana kecintaan mereka kepada orang yang menuntut ilmu.”

(Ibnu Majah, Ahmad, Thabrani & Ibnu Hibban)

 

0 thoughts on “Hadis tentang menuntut ilmu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *